top of page
Вказівний олівець

Організаційно-методичне забезпечення підготовки докторів філософії

Провадження освітньої діяльності в Інституті проблем кріобіології і кроімедицини Національної академії наук України здійснюється на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 282-л від 28.12.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (Додаток 12.3), Наказу МОН України № 124-л від 04.07.2022 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (Додаток 14.3) та Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в ІПКіК НАН України (Затверджено 29.09.2022 р.).

bottom of page