top of page
Робоча нарада

Разові спеціалізовані ради

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.242.006

для розгляду дисертації

МОІСЄЄВА Антона Ігоровича

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.006 створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 5 від 30 січня 2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 1 від 25 січня 2023 р.) зі зімнами згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 8 від 14 лютого 2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 2 від 6 лютого 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації МОІСЄЄВА Антона Ігоровича на тему «Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань «09 – Біологія» за спеціальністю «091 – Біологія».

Відомості про захист в інформаційній системі NAQA.svr: https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/972 

 

СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.006

ГОЛОВА РАДИ:

 • доктор біологічних наук, професор ПЕТРУШКО Марина Павлівна, завідувачка відділу кріоконсервування систем репродукції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ГУРІНА Тетяна Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу кріомікробіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

 • кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ВОЛКОВА Наталія Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу кріопатофізіології та імунології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

 • доктор біологіних наук ПЕТРЕНКО Юрій Олександрович, науковий співробітник відділу нейрорегенерації Інституту експериментальної медицини Чеської академії наук (м. Прага, Чехія);

 • кандидат біологічних наук, доцент ДЕНИСОВА Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри фізіології та біохімії тварин Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків, Україна).

 

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник БОЖОК Галина Анатоліївна, в.о. провідного наукового співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна).

 

Дата і час захисту: 18 квітня 2023 р. о 14:00

 

Захист відбудеться в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

 

Долучитись до засідання разової ради ДФ 64.242.006 з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09

Ідентифікатор конференції: 680 958 5318
Код доступу: 509352

 

Посилання на Youtube трансляцію on-line: https://youtube.com/live/wNUUONB7jqo?feature=share

 1. Анотація дисертації Моісєєва А.І. (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 2. Дисертація Моісєєва А.І. (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 3. Дисертація Моісєєва А.І. з електронним підписом (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 4. Протокол створення електронного підпису Моісєєва А.І. (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 5. Висновок наукового керівника Божок Г.А. (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 6. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Моісєєва А.І. (Опубліковано 31.01.2023 р.)

 7. Рецензія Гуріної Т.М. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 8. Рецензія Гуріної Т.М. з електронним підписом (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 9. Протокол створення електронного підпису Гуріної Т.М. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 10. Рецензія Волкової Н.О. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 11. Рецензія Волкової Н.О. з електронним підписом (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 12. Протокол створення електронного підпису Волкової Н.О. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 13. Відгук Петренка Ю.О. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 14. Відгук Петренка Ю.О. з електронним підписом (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 15. Протокол створення електронного підпису Петренка Ю.О. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 16. Відгук Денисової О.М.  (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 17. Відгук Денисової О.М. з електронним підписом (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 18. Протокол створення електронного підпису Денисової О.М. (Опубліковано 28.03.2023 р.)

 19. Рішення СВР ДФ 64.242.006 про присудження ступеня доктора філософії Моісєєва А.І. (Опубліковано 20.04.2023 р.)

 20. Відеозапис трансляції захисту дисертації Моісєєва А.І. (Опубліковано 18.04.2023 р.)

 21. Відеозапис трансляції захисту дисертації Моісєєва А.І. з електронним підписом (Опубліковано 20.04.2023 р.)

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.242.005

для розгляду дисертації

ГЛАДКИХ Федора Володимировича

Рада утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1099 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГЛАДКИХ Федора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина» у складі:

 1. Голова ради – КОМПАНІЄЦЬ Антоніна Михайлівна, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії кріопротекторів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків;

 2. Рецензент – БАБІЙЧУК Владислав Георгійович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків;

 3. Рецензент – ЛЕГАЧ Євген Іванович, д. мед. н., старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків;

 4. Опонент – ДЕРИМЕДВІДЬ Людмила Віталіївна, д. мед. н., професор, професор кафедри фармакології та фармакотерапії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків;

 5. Опонент – ЖЕЛЕЗНЯКОВА Наталя Мерабівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків.

13 жовтня 2021 року прийнято до розгляду дисертаційну роботу Гладких Федора Володимировича на тему «Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина».

Науковий керівник – ЧИЖ Микола Олексійович, кандидат медичних наук, старший дослідник, виконуючий обов’язки завідувача відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.


 

Захист дисертаційної роботи

ГЛАДКИХ Федора Володимировича

«Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження)»

відбудеться 4 листопада 2021 року об 11.00 у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі ZOOM.

Ідентифікатор конференції: 680 958 5318 Код доступу: 509352
 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.005 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1099 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гладких Федора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Гладких Ф.В.

(Опубліковано 24.09.2021 р.)

Повідомлення про прийняття дисертації Гладких Ф.В. до захисту

(Опубліковано 20.10.2021 р.)
Анотація дисертації Гладких Ф.В.

(Опубліковано 20.10.2021 р.)
Дисертація Гладких Ф.В.

(Опубліковано 20.10.2021 р.)
Відгук опонента Деримедвідь Л.В.

(Опубліковано 25.10.2021 р.)
Відгук опонента Железнякової Н.М.

(Опубліковано 25.10.2021 р.)
Посилання на аудіозапис захисту

(Опубліковано 05.11.2021 р.)
Посилання на відеозапис захисту

(Опубліковано 05.11.2021 р.)

bottom of page