top of page
Лабораторія кріоморфології.jpg

Лабораторія кріоморфології відділу експериментальної кріомедицини

Завідувач: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник РЄПІН Микола Васильович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основний напрямок роботи лабораторії у теперішній час полягає в розробці проблеми корекції функції нирок і внутрішніх органів, оцінки їх морфологічного стану після введення біологічно активних речовин кріоекстрактів фетоплацентарного походження як чинника попередження та мінімізації наслідків ниркової патології, а також дослідженні їх впливу на процеси регенерації тканини нирки в умовах гострого ураження різної етіології на моделях рабдоміолізу травматичного та токсичного походження. Крім того, пріоритетними є дослідження структурно-функціональних показників клітин в умовах гіпотермії, на різних етапах кріоконсервування та при дії інших екстремальних факторів.
Лабораторія має в своєму розпорядженні електронні мікроскопи: трансмісійний ПЭМ-125К, забезпечений системою знімання зображення САЇ - 01А (АТ "Selmi") на базі CCD камери і програми аналізу зображення (фірми "KAPPA", Німеччина) і растровий РЭММА-101А (АО «Selmi») з цифровим виведенням зображення фірми "SEO". Допоміжне обладнання. Вакуумне напилювальна установка ВУП-5М; ультрамікротоми УМТП-6, УМПТ-7 (АТ «Selmi», м. Суми); оптичні мікроскопи; цифрова камера Sigeta UCMOS 3.1MP; установка заморожування-сколювання біологічних об'єктів у вакуумі. Наявність сучасного мікроскопічного устаткування дозволяє проводити морфологічні та морфометричні дослідження. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

  • Дослідити морфологічні і функціональні аспекти нефропротекторної і регенераційної дії кріоекстракту плаценти при моделюванні патології нирки у щурів» (№ 0116U003495). Термін виконання: 2016–2020 рр.

  • Дослідження впливу кріоекстрактів фетоплацентарного походження на процеси регенерації ниркової тканини та функціональний стан нирок щурів в умовах гострого ураження різної етіології» (№ 0121U108646). Термін виконання 2011–2025 рр. 
     

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

ІСТОРІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Відділ кріоморфології один із найстаріших підрозділів ІПКіК, який має свої наукові традиції, закладені ще в 70-і роки першими керівниками відділу відомими вченими: доктор мед. наук, професор В. М. Чередниченко (1972 по 1974 р.) і доктор мед. наук, професор Є. Я. Панков (1974 по 1977 р.).  З 1977 по 2014 рр. відділ очолювала Лауреат державних премій СРСР та України, доктор мед. наук, професор Т. М. Юрченко.
З 2015 до 2016 рр. відділ, а після реорганізації, з 2016 р. і до теперішнього часу лабораторію кріоморфології очолює доктор біол. наук М. В. Рєпін. Співробітники  відділу кріоморфології здобули 3 докторських и 15 кандидатських ступенів.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • 1986 р. за розробку методу низькотемпературного консервування рогової оболонки ока людини та її використання у трансплантації д. мед. н. Т.  М. Юрченко та к. мед. н. Т.М. Шарлай разом із колективом авторів із Військово-медичної академії (м. Ленінград) були удостоєні Державної премії СРСР.

  • 2004 р. проф. Т. М. Юрченка з групою вчених Інституту було удостоєно Державної премії України в галузі науки та техніки за розробку на базі фундаментальних досліджень нових біотехнологій для отримання клітинних та тканинних алотрансплантатів.

  • Чисельні співробітники відділу стали висококваліфікованими фахівцями, професорами, очолюють наукові колективи: академік НАМН України, д. мед. н., проф. Веселовская З.Ф.; д. мед. н., проф. Капрельянц А.С.; д. мед. н., проф. Репко О.В.; д. мед. н., проф. Демин Ю.А. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

РЄПІН Микола Васильович

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (057) 373-41-43

bottom of page