top of page

Ліцензія та акредитація

Ліцензія на підготовку здобувачів вищої освіти

В ІПКіК НАН України ліцензовано провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти:

 • за спеціальністю "091 – Біологія та біохімія" галузі знань "09 – Біологія" з обсягом прийому 6 осіб/рік;

 • за спеціальністю "222 – Медицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я" з обсягом прийому 2 особи/рік.

 1. Наказ МОН України № 1508-л від 09.12.2016 р. "Про ліцензування освітньої діяльності"

 2. Наказ МОН України № 282-л від 28.12.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності"

 3. Наказ МОН України № 124-л від 04.07.2022 р. "Про ліцензування освітньої діяльності"

ЄДБВО.png
НАЗЯВО.png
МОН України.png

ОНП "091 Біологія"

Акредитаційна справа № 1144/АС-22

Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО

27 грудня 2022 р. протокол № 24 (29)

 1. Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію світньої програми «091–Біологія» № 3907 (чинний до 01.07.2028 р.)

 2. Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «091–Біологія»

 3. Експертний висновок галузевої експертної ради НАЗЯВО щодо можливості акредитації освітньої програми «091–Біологія»

 4. Відповіді ІПКіК НАН України на запити експериної групи НАЗЯВО

 5. Звіт експертної групи НАЗЯВО про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «091–Біологія»

 6. Програма візиту акредитаційної комісії НАЗЯВО

 7. Наказ про призначення експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

 8. Відомості ІПКіК НАН України про самооцінювання освітньої програми «091–Біологія»​

 9. Заява ІПКіК НАН України про акредитацію освітньої програми «091–Біологія»

ОНП "222 Медицина"

Акредитаційна справа № 1089/АС-22

Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО

22 листопада 2022 р. протокол № 20 (25)

 1. Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію освітньої програми «222–Медицина» № 3620 (чинний до 01.07.2028 р.)

 2. Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «222–Медицина»

 3. Експертний висновок галузевої експертної ради НАЗЯВО щодо можливості акредитації освітньої програми «222–Медицина»

 4. Відповіді ІПКіК НАН України на запити експериної групи НАЗЯВО (326 стор.)

 5. Звіт експертної групи НАЗЯВО про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «222–Медицина»

 6. Програма візиту акредитаційної комісії НАЗЯВО

 7. Наказ про призначення експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

 8. Відомості ІПКіК НАН України про самооцінювання освітньої програми «222–Медицина»

 9. Заява ІПКіК НАН України про акредитацію освітньої програми «222–Медицина»

Акредитація освітньо-наукових програм 2022 р.

Спеціальність "091 – Біологія"

Акредитаційна справа № 0954/АС-21

Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО

27 серпня 2021 р., протокол № 14 (57))

 1. Сертифікат НАЗЯВО про акредитація освітньої програми «091–Біологія» (умовна акредитація)

 2. Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «091–Біологія»

 3. Експертний висновок галузевої експертної ради НАЗЯВО щодо можливості акредитації освітньої програми «091–Біологія»

 4. Звіт експертної групи НАЗЯВО про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «091–Біологія»

 5. Програма візиту акредитаційної комісії НАЗЯВО

 6. Наказ про призначення експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

 7. Відомості ІПКіК НАН України про самооцінювання освітньої програми «091–Біологія»​

 8. Заява ІПКіК НАН України про акредитацію освітньої програми «091–Біологія»

Спеціальність "222 – Медицина"

Акредитаційна справа № 1143/АС-21

Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО

30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59)

 1. Сертифікат НАЗЯВО про акредитація освітньої програми «222–Медицина» (немає)

 2. Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «222–Медицина»

 3. Експертний висновок галузевої експертної ради НАЗЯВО щодо можливості акредитації освітньої програми «222–Медицина»

 4. Звіт експертної групи НАЗЯВО про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «222–Медицина»

 5. Програма візиту акредитаційної комісії НАЗЯВО

 6. Наказ про призначення експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

 7. Відомості ІПКіК НАН України про самооцінювання освітньої програми «222–Медицина»

 8. Заява ІПКіК НАН України про акредитацію освітньої програми «222–Медицина»

Акредитація освітньо-наукових програм 2021 р.

bottom of page