top of page
Європейський парламент
Петренко О.Ю..png
ДИРЕКТОР

ПЕТРЕНКО
Олександр Юрійович

доктор біологічних наук
професор

Контактний телефон:

+38 (057) 373-41-43

ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович у 1976 році закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького, у 1984 р. захистив кандидатську, а у 1993 р. – докторську дисертацію зі спеціальностей «кріобіологія» та «біохімія». З 1998 р. є професором за спеціальністю «клітинна біологія». З 1999 р. – завідувач відділу кріобіохімії, а з 2021 р. – директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.
О.Ю. Петренко відомий спеціаліст у галузях кріобіології, біохімії, клітинної біології, біології стовбурових клітин, тканинної інженерії, експериментальної клітинної трансплантації та гіпотермічного зберігання органів.
Результати наукових досліджень О.Ю. Петренка представлені у понад 500 наукових публікаціях, серед яких 14 патентів та 2 монографії. О.Ю. Петренко є автором і співавтором 38 статей, опублікованих у журналах, які входять у І та ІІ квартилі відповідних розділів Web of Science. Згідно з Google Scholar індекс Гірша Олександра Юрійовича дорівнює 20, з Scopus – 16.
О.Ю. Петренко є професором кафедри UNESCO і кафедри біохімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому викладає авторський курс «Біологія стовбурових клітин». Підготував 1 доктора і 20 кандидатів наук.
За наукові роботи в галузі кріобіології та біохімії О.Ю. Петренко удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Президії НАН України імені О.В. Палладіна, Пам’ятної відзнаки НАН України, стипендії Харківської обласної державної адміністрації в галузі медицини імені І.І. Мечникова. Олександр Юрійович працював запрошеним професором в Університетах Великої Британії, Ізраїлю, Франції та Канади. Виступав науковим керівником грантових проєктів «Wellcome Trust» та УНТЦ, а також спільних українсько-ізраїльських та українсько-російських наукових проєктах. На сьогодні О.Ю. Петренко є керівником спільного українсько-чеського проєкту та відповідальним виконавцем з української сторони проєкту “Visegrad+”.
О.Ю. Петренко є членом редакційних колегій закордонних та вітчизняних наукових журналів.

Прокопюк О.С..png
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

ПРОКОПЮК
Ольга Степанівна

доктор медичних наук
професорка

Контактний телефон:

+38 (057) 373-40-39

ПРОКОПЮК Ольга Степанівна у 1983 році закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут, у 1990 році захистила кандидатську, а в 2014 році – докторську дисертацію за фахом «кріомедицина», є професором зі спеціальності «кріомедицина». В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України працює з 1989 року, з 2002 року – керівник відділу низькотемпературний банк біологічних об’єктів. На теперішній час – головний науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи.
О. С. Прокопюк є провідним фахівцем у галузі кріомедицини, низькотемпературного банкування біооб’єктів, верифікації біобезпеки, експериментального обґрунтування та клінічного застосування методів клітинно-тканинної терапії. Пріоритетними напрямками наукової діяльності є визначення наукових підходів отримання кріоконсервованих плацентарних біооб’єктів, особливості їх функціонування в системах in vitro та in vivo, а також патогенетичного обґрунтування застосування в регенеративній медицині. Ольгою Степанівною розроблено технології створення стратегічних запасів тканин, клітин, біоінженерних конструкцій із плаценти.
Під науковим керівництвом О. С. Прокопюк виконано науково-дослідні роботи за державним замовленням, договори про збереження низькотемпературного банку біооб’єктів, який є національним надбанням держави, міжнародні науково-дослідні проєкти.
Результати наукових досліджень О. С. Прокопюк представлені у понад 250 наукових публікацій: статей, тез, патентів, авторських свідоцтв, 3-х монографій (зокрема 1-ї закордонної), учбового посібника, методичних рекомендацій. Ольга Степанівна має індекс Гірша за Google Scholar – 8.
О. С. Прокопюк є членом спеціалізованої вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, членом вченої ради та секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицини», професором кафедри кріобіології UNESCO, членом редакційної колегії індексованого Scopus наукового журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», експертної групи МОН України з державної атестації установ щодо їх наукової діяльності, а також членом наукових товариств акушерів-гінекологів, кріобіологів і кріомедиків. О.С. Прокопюк бере участь у роботі відкритих профільних нарад комітетів ВР, МОН та МОЗ України.
За наукову, винахідницьку, організаційну та медичну діяльність О.С. Прокопюк відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», нагороджена медаллю М. І. Пирогова, грамотами і подякою Президії НАН України, обласної та міської рад народних депутатів, організаційних комітетів наукових форумів, адміністрації Інституту, присвоєно звання «Жінка року» в номінації «Наука і освіта» та «Винахідник року НАН України».

Нардід О.А..png
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

НАРДІД
Олег Анатолійович

доктор біологічних наук
професор

Контактний телефон:

+38 (057) 373-40-39

НАРДІД Олег Анатолійович закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині – Харківський Національний університет ім. Каразіна) у 1970 році, у 1979 р. захистив кандидатську, а у 2012 р. – докторську дисертацію зі спеціальності «кріобіологія». З 2014 р. є професором за спеціальністю «кріобіологія». В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (ІПКіК НАН України) працює з 1972 року. З 2000 р. – завідувач відділу кріобіофізики, а з 2015 р. – заступник директора ІПКіК НАН України з наукової роботи.

О.А. Нардід є відомим спеціалістом у галузях кріобіології, клітинної та молекулярної кріобіофізики, молекулярної біології та біомедичної електроніки. Працює над вивченням на молекулярному рівні механізмів кріопошкоджень і кріозахисту біооб'єктів у процесі кріоконсервування.

Результати наукових досліджень О.А. Нардіда представлені у понад 350 наукових публікацій, серед яких 15 патентів, 2 монографії, підручник, атлас ІЧ-спектрів кріопротекторів, методичні рекомендації з кріоконсервування клітин донорської крові, затверджені МОЗ України. О.А. Нардід є автором і співавтором статей, опублікованих у журналах І та ІІ квартилів, зокрема у журналі «Cryobiology». Олег Анатолійович має індекс Гірша за Google Scholar – 9, за Scopus – 4.

О.А. Нардід є професором кафедри UNESCO з кріобіології і кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому викладає авторські курси «Біосенсорика» та «Технологія мікробіосенсорів».

Був науковим керівником проєктів Фонду фундаментальних досліджень Державного комітету України з питань науки та технологій, Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства України з питань науки і технологій, комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Дослідження у галузі сенсорних систем і технологій».

О.А. Нардід є членом редакційної колегії наукового журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «кріобіологія» та «кріомедицина», заступником голови Вченої ради ІПКіК НАН України.

Ковальов Г.О..png
УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

КОВАЛЬОВ
Геннадій Олександрович

кандидат медичних наук
старший науковий співробітник

Контактний телефон:

+38 (057) 373-30-72

КОВАЛЬОВ Геннадій Олександрович закінчив Харківський державний університет, факультет фундаментальної медицини за спеціальністю «лікувальна справа», отримав кваліфікацію «лікар» (1998 р.). Пройшов інтернатуру за спеціальністю «хірургія» (1998–2000 рр.). Має науковий ступінь кандидата медичних наук (2009 р.) і вчене звання старшого наукового співробітника (2013 р.) зі спеціальності «кріомедицина».

Трудова діяльність
1998–2000 рр. – Дільнична лікарня ст. Люботин Південної залізниці, лікар-хірург поліклініки.
1999–2008 рр. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет фундаментальної медицини, кафедра загальної і клінічної патології, асистент (1999–2003 рр.), старший викладач (2003–2008 рр.).
2008–теперішній час – Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра клінічної лабораторної діагностики, асистент (з 2009 р. за сумісництвом).
2009 – теперішній час. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, відділ експериментальної кріомедицини, старший науковий співробітник.
2011–2012 рр. – Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завідуючий багатопрофільною клініко-діагностичною лабораторією (за сумісництвом). Головний позаштатний спеціаліст із клінічної лабораторної діагностики Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

2021 р. – теперішній час – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, учений секретар.

Наукові інтереси
Використання кріомедичних технологій в хірургії та регенеративній медицині. Автор і співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, 7 патентів України.

Членство в професійних асоціаціях
Міжнародне товариство з кріобіології (Society for Cryobiology). Харківське медичне товариство, Товариство клінічної лабораторної діагностики.

bottom of page