top of page
KCP logo.jpg

Відділ
кріобіології системи репродукції

Завідувач: доктор біологічних наук, професор ПЕТРУШКО Марина Павлівна

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Вивчення впливу кріоконсервування на морфогенетичні характеристики гамет та передімплантаційних ембріонів людини. Розробка ефективних методів їх кріоконсервування. Обґрунтування та розробка методик культивування ооцитів різних ступенів зрілості та передімплантаційних ембріонів людини in vitro.

 • Вивчення кріорезистентності сперматозоїдів, ооцитів та ембріонів сільськогосподарських та рідкісних видів тварин у тому числі різних видів риб. Створення колекції гермплазми тварин у тому числі цінних та рідких видів риб.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

 • Вивчення змін репродуктивної функції тварин і людини під впливом кріоконсервованих клітинних препаратів та фізико-хімічних факторів (шифр 2.2.6.58)

 • Вивчення впливу факторів кріоконсервування при вітрифікації на морфофункціональні характеристики репродуктивних клітин та ембріонів (шифр 2.2.6.108)

 • Дослідження геропротекторної та геротерапевтичної дії кріоконсервованих плацентарних біооб’єктів (шифр 2.2.6.89)

 • Вплив кріоконсервування на клітини плаценти та їх дія на репродуктивну систему самиць з оваріальною недостатністю (шифр 2.2.6.122)

 • Обґрунтування диференційованого підходу до кріоконсервування репродуктивних клітин з урахуванням їх вихідного стану та видоспецифічності (шифр 2.2.6.128)

 • Оцінка ступеня фрагментації ДНК сперматогенних клітин різних стадій диференціювання як обов’язковий компонент технології їх кріоконсервування (шифр 2.2.6.130)

 • Дослідження особливостей взаємодії та біосумісності нанорозмірних часток з культивованими клітинами (шифр 2.2.6.68). Термін виконання: 2010–2014 рр.

 • Біобезпека та ефективність взаємодії наночастинок інертних металів з мезенхімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку (шифр 2.2.6.95). Термін виконання: 2015–2019 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

Кріобіологічна школа в репродуктології зародилася у 80-х роках ХХ ст. Лабораторія репродукції людини була сформована у 1983 р. Відділ кріобіології системи репродукції було створено у 1984 р. Очолив його ГРИЩЕНКО Валентин Іванович ‒  видатний український вчений, акушер-гінеколог, кріобіолог, кріомедик, педагог, д. мед. н., проф., академік НАН України. У 2013‒2018 рр. відділ очолював к. біол. н. КОПЄЙКА Євгеній Федорович, а з 2018 р. по теперішній час ‒ д. біол. н., проф. ПЕТРУШКО Марина Павлівна.

У складі відділу засновано Лабораторію кріоконсервування сперми риб. Наразі напрямок лабораторії та, відповідно, назву було змінено на Лабораторію гамет та ембріонів (2016 р.).

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

Зусиллями академіка Грищенка В.І., Чуб Н.Н. (ембріолог) та Піняєва В.І. (акушер-гінеколог) 19 березня 1991 р. на світ з’явилася перша в Україні дитина, народжена після запліднення ооциту in vitro. А 25 серпня 2003 р. народилась перша дитина в Україні після успішного кріоконсервування ембріону (Петрушко М.П., Гуріна Т.М.).

 • ПЕТРУШКО Марина Павлівна –  стипендія НАН України для молодих учених (1994 р.); Молода людина року в номінації «Наукова діяльність» (1999 р.); Стипендія ім. І.І. Мечникова Харківської обласної адміністрації з медицини, біології (2001 р.).

 • ЮРЧУК Таїсія Олександрівна – стипендія Президента України для молодих учених (2018 р.); Молода людина року в номінації «Наукова діяльність» (2018 р.).

 • ПУГОВКІН Антон Юрійович – Молода людина року в номінації «Наукова діяльність» (2020 р.).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕТРУШКО Марина Павлівна

e-mail: ivfbaby.hkarkiv@gmail.com

Моб.: +380 (050) 605-46-05

bottom of page