top of page

Проблеми кріобіології і кріомедицини

Журнал бере початок від регулярного збірника наукових праць «Кріобіологія і кріомедицина», який видавався Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини з квітня 1975 р. У 1985 р. збірник був перетворений на щоквартальний науковий журнал «Кріобіологія». У період з 1991 по 2012 р. він мав назву «Проблеми кріобіології/ Problems of Cryobiology». А з 2013 року журнал видається під назвою «Проблеми кріобіології і кріомедицини/Problems of Cryobiology and Cryomedicine»

Входить до “Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт кандидатів та докторів наук” (категорія "А") з біологічних та медичних наук (Постанова Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 зі змінами затвердженими Наказом МОН України №463 від 25.04.2013). Індексація:  Scopus, Zoological Records, Chemical Abstracts та ін.

Журнал Проблеми кріобіології і кріомедиц

Міжнародний медичний
журнал

Шоквартальний науковий журнал заснований 14.03.1995 р. під назвою "Харківський медичний журнал", перейменований 09.07.1997 р. Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 7355 від 29.05.2003 р. Згідно з додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 р. N1188 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з медичних спеціальностей: 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 224 "Технології медичної діагностики та лікування". Журналу присвоєна категорія "Б". Рекомендовано до друку вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти. Індексація: Scholar Google, Index Copernicus та ін.

Міжнародний медичний журнал ІПКіК НАНУ.jpg

Контактна інформація

ЛУЦЕНКО Дмитро Григорович

e-mail: journal@cryo.org.ua

Тел.: +38 (057) 373-41-43

Контактна інформація

КОПТЄВА Тетяна Анатоліївна

e-mail: ed@imj.kh.ua

Тел.: +38 (057) 705-02-92

bottom of page