Підписання договору

Інклюзивна освіта

Метою інклюзивного навчання в ІПКіК НАН України є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами. Це забезпечується шляхом організації їх підготовки на основі застосування особистісно-орієнтованих методів роботи та з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» та інших нормативних актів в Інституті розроблно Положення про організацію інклюзивного навчання у ІПКіК НАН України

Для забезпечення усім рівних можливостей для здобуття освіти в ІПКіК НАН України створено Робочу групу з питань інклюзивного освітнього середовища.

Для допомоги у вирішенні питань психологічного супроводу здобувачі завжди можуть звернутися до Профкому ІПКіК НАН України та отримати професійну консультацію психолога.

Пандус ІПКіК НАН України
Ліфт ІПКіК НАН України
Ліфт ІПКіК НАН України