top of page

Інститут проблем кріобіології
і кріомедицини НАН України

Єдина в світі установа, яка комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України засновано у 1972 році на базі двох лабораторій Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР та проблемної науково-дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту удосконалення лікарів. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на даний час єдина в світі установа, яка комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології.

4.jpg

Разом з біологами і медиками в ньому працюють фізики і біофізики, хіміки та біохіміки, математики та інженери. Починаючи свою діяльність у складі 47 співробітників, колектив інституту на сьогоднішній день налічує 222 співробітників, серед яких 22 доктора наук і 105 кандидатів наук.

ІПКіК НАН України.jpg

Діяльність співробітників інституту відзначено п’ятьма Державними преміями в галузі науки і техніки, іменними преміями НАН України нагороджено 12 співробітників інституту, один співробітник має звання «Заслужений лікар України», два співробітники отримали почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

3.jpg

МІСІЯ

проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі кріобіології і кріомедицини та інших близьких до цих наук, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, привнесення в медичну практику принципово нових методологічних і методичних підходів лікування патологічних станів людини за допомогою унікальних кріотехнологій, використання кріоконсервованих клітинних і тканинних препаратів, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб населення та забезпечення інноваційного розвитку країни.

ВІЗІЯ

лідерство у наукових досягненнях в галузі кріобіології і кріомедицини в Україні та за її межами, підвищення комерціалізації результатів досліджень, підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-професіоналів в галузі кріобіології і кріомедицини, більш широке використання можливостей
Інституту і міжнародної кафедри ЮНЕСКО, створеної при ньому, для
євроінтеграції наукової діяльності, зокрема підвищення авторитету наукових досягнень України в галузях кріобіології і кріомедицини та можливого залучення матеріальних ресурсів через спільну діяльність.

ЦІННОСТІ

 

професіоналізм
лідерство
людина
відповідальність
гуманізм
духовність
креативність
академічна доброчесність

Штатних співробітників

222

Докторів наук

22

Кандидатів наук (PhD)

105

Аспірантів

18

bottom of page