top of page
Групове фото.jpg

Відділ
кріоендокринології

Завідувач: доктор медичних наук, професор ЛЕГАЧ Євген Іванович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відділ займається розробкою підходів до кріоконсервування багатоклітинних об’єктів, зокрема, мультиклітинних сфероїдів; вивченням ефективності трансплантації нативних і кріоконсервованих клітин ендокринних залоз тваринам з експериментальними моделями ендокринних патологій; отриманням тканино-специфічних стовбурових/прогеніторних клітин ендокринних залоз для подальшого їх використання у практиці культивування та трансплантації; отриманням клітин-похідних нервового гребеня у вигляді сфероїдів за умов 3D-культивування, їх кріоконсервуванням та дослідженням впливу секретомів від кріоконсервованих культур на перебіг нейроендокринних порушень.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • Властивості кріоконсервованих первинних культур клітин ендокринних залоз неонатальних тварин in vitro та in vivo при трансплантації (№ 2.2.6.104, шифр 2.2.6.104, номер державної реєстрації 0116U003494). Термін виконання 2016–2020 рр.

 • Морфофункціональні характеристики, кріоконсервування та терапевтичний потенціал 2D- і 3D-культур клітин, отриманих з похідних нервового гребеня (№ 2.2.6.134, шифр 2.2.6.134, номер державної реєстрації 0121U109133). Термін виконання 2021–2025 рр.

 • Кріоконсервування сфероїдів зі стовбурових/прогеніторних клітин різного гістогенетичного походження на основі фізико-математичного моделювання. (№ 2.2.6.148, шифр 2.2.6.148). Термін виконання 2022–2023 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

В 1975 р. при відділі кріобіохімії ІПКіК НАН України було організовано лабораторію кріобіохімії нейрогуморальних систем. З 1984 р. вона функціонує у форматі відділу під керівництвом чл.-кор. АН УРСР, проф. Утєвського А.М. У 1987 р. відділ перейменовано у відділ кріобіохімії і фармакології нейрогуморальних систем, який очолив д. біол. н., проф. Чуйко В.А. З 1996 р. відділ очолила д. біол. н., проф. Бондаренко Т.П. У 2016 р. відділ було перейменовано у відділ кріоендокринології. З 2020 р. відділ очолює д. мед. н., ст. н. с. Легач Є.І. На базі відділу підготовлено 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних та медичних наук та доктора філософії, а також 3 докторські дисертації.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • ЛЕГАЧ Євген Іванович – лауреат Премії ім. В.П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.)

 • БАБІЙЧУК Георгій Опанасович – нагороджений Ювілейною Почесною грамотою Президії НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (2018 р.)

 • БОНДАРЕНКО Тетяна Петрівна – лауреат стипендії ім. І.І. Мечнікова (2014 р.), лауреат Премії ім. В.П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.)

 • БОЖОК Галина Анатоліївна – лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2003 р.), лауреат Премії ім. В.П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.)

 • УСТИЧЕНКО Вікторія Дмитрівна – лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2010 р.)

 • ПАХОМОВ Олександр Віталійович – лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2013 р.), лауреат стипендії ім. І.І. Мечнікова (2016 р.), лауреат премії академіка А.М. Білоуса (2012р., 2016 р.)

 • СИДОРЕНКО Ольга Сергіївна – лауреат премії академіка А.М. Білоуса (2014 р.), лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2018 р.), нагороджена грамотою Президії НАН України (2020 р.)

 • РУЛА Ірина Анатоліївна – лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2020 р.)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ЛЕГАЧ Євген Іванович
e-mail: evlegach@gmail.com
Моб.: +38 (067) 950-90-36

bottom of page