top of page
Звіти про прибуткові податки

Рада роботодавців

Склад ради роботодавців при ІПКіК НАН України

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

голова ради

Svitlana L. EFIMOVA
ЄФІМОВА
Світлана Леонідівна

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

завідувач відділу наноструктурних матеріалів імені Ю.В. Малюкіна
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

член ради

Serhii O. BYCHKOV
БИЧКОВ
Сергій Олександрович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

в.о. завідувача кафедри
хірургічних хвороб
доктор медичних наук, професор

Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

член ради

Ihor A. IONOV
ІОНОВ
Ігор Анатолійович

Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

професор кафедри анатомії та фізіології людини імені д. мед. н.,
професора Я.Р. Синельникова
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кор. НААН України

Центр репродукції людини
«Клініка професора Феськова О.М.»

член ради

Oleksandr M. FESKOV
ФЕСЬКОВ
Олександр Михайлович

Центр репродукції людини
«Клініка професора Феськова О.М.»

директор
доктор медичних наук, професор

ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України»

заступник голови ради

Valerii A. PITKO
ПІТЬКО
Валерій Анатолійович

ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України»

директор
доктор медичних наук, професор,
менеджер охорони здоров’я,
Заслужений лікар України

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

член ради

Anton P. HERILOVYCH
ГЕРІЛОВИЧ
Антон Павлович

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

заступник директора з наукової роботи
доктор ветеринарних наук, професор,
член-кор. НААН України

Харківська академія післядипломної освіти

член ради

Ihor V. LAKHNO
ЛАХНО
Ігор Вікторович

Харківська академія післядипломної освіти

завідувач кафедри перинатології,
акушерства та гінекології
доктор медичних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

секретар ради

Volodymyr P. BEREST
БЕРЕСТ
Володимир Петрович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

завідувач кафедри молекулярної
і медичної біофізики
доктор фізико-математичних наук, доцент

Державний біотехнологічний університет

член ради

Olha M. DENYSOVA
ДЕНИСОВА
Ольга Миколаївна

Державний біотехнологічний університет

завідувач кафедри фізіології
та біохімії тварин
кандидат біологічних наук, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

член ради

Olena S. PROTSENKO
ПРОЦЕНКО
Олена Сергіївна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

завідувач кафедри загальної
та клінічної патології
доктор медичних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

член ради

Anatolii I. BOZhKOV
БОЖКОВ
Анатолій Іванович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

завідувач кафедри біотехнології
доктор біологічних наук, професор

Медичний центр «Марія»

член ради

Oleh O. ZHULIKOV
ЖУЛІКОВ
Олег Олександрович

Медичний центр «Марія»

директор
кандидат медичних наук,
Заслужений лікар України

Харківський національний медичний університет

член ради

Volodymyr O. PIATYKOP
П'ЯТИКОП
Володимир Олександрович

Харківський національний медичний університет

завідувач кафедри нейрохірургії
доктор медичних наук, професор

bottom of page