top of page
Підписання договору

Накази та розпорядження
освітнього процесу

 1. Наказ про створення освітньо-наукової секції вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України № 21/1 від 29.06.2021 р.

 2. Наказ про створення Центру забезпечення освітньо-наукової діяльності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України №30/1 від 13.09.2021 р.

 3. Наказ про призначення гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності "222 – Медицина" третього рівня вищої освіти № 38/1 від 11.10.2021 р.

 4. Наказ про запровадження реалізації освітнього процесу за змішаним форматом навчання у ІПКіК НАН України  у 20212022 н. р. №41/1 від 22.10.2021 р.

 5. Наказ про видачу диплома доктора філософії № 54 від 18.11.2021 р. (Гапон Г.О., Дудецька Г.В., Чабаненко О.О., Глоба В.Ю.) № 58 від 16.12.2021 р. (Гладких Ф.В., Побєленський К.О.)

 6. Наказ про призначення гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності "222 – Медицина" третього рівня вищої освіти № 9 від 10.06.2022 р.

 7. Наказ про призначення робочої групи освітньо-наукової програми зі спеціальності "222 – Медицина" третього рівня вищої освіти № 9/1 від 10.06.2022 р.

 8. Наказ про оголошення конкурсу в аспірантуру Інституту та створення приймальної комісії № 16 від 22.07.2022 р.

 9. Наказ про створення комісії по прийому вступного іспиту у претендентів до аспірантури зі спеціальності "091 – Біологія"

 10. Наказ про створення комісії по прийому вступного іспиту у претендентів до аспірантури зі спеціальності "222 – Медицина"

 11. Наказ про надання відомостей щодо підвищення фахової та  педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників № 21 від 05.10.2022 р.

 12. Наказ про зарахування до аспірантури ІПКіК НАН України № 22 від 06.10.2022 р.

 13. Наказ про призначення робочої групи для усунення зауважень та реалізації рекомендацій експертних груп НАЗЯВО № 25 від 31.10.2022 р.

 14. Наказ про призначення відповідальних осіб для організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в ІПКіК НАН України № 26 від 01.11.2022 р.

bottom of page