Підписання договору

Накази та розпорядження
освітнього процесу

  1. Наказ про створення освітньо-наукової секції вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України № 21/1 від 29.06.2021 р.

  2. Наказ про створення Центру забезпечення освітньо-наукової діяльності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України №30/1 від 13.09.2021 р.

  3. Наказ про призначення гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності "222 – Медицина" третього рівня вищої освіти № 38/1 від 11.10.2021 р.

  4. Наказ про запровадження реалізації освітнього процесу за змішаним форматом навчання у ІПКіК НАН України  у 20212022 н. р. №41/1 від 22.10.2021 р.

  5. Наказ про видачу диплома доктора філософії № 58 від 16.12.2021 р.

  6. Наказ про призначення гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності "222 – Медицина" третього рівня вищої освіти № 9 від 10.06.2022 р.

  7. Наказ про оголошення конкурсу в аспірантуру Інституту та створення приймальної комісії № 16 від 22.07.2022 р.