top of page

Нормативні документи
освітнього процесу

Загальнодержавні нормативно-правові документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 р. № 2145-VIII (чинний, редакція від редакція від 02.10.2021 р.)

 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.)

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020 р., втратив чинність 01.01.2022 р.)

 2. Постанова КМУ № 579 від 12.09.2015 р. "Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність"

 3. Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

 4. Постанова КМУ № 347 від 10.05.2018 р. "Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187"

 5. Постанова КМУ № 365 від 24.03.2021 р. "Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187"

 6. Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (редакція від 01.07.2021 р.)

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (чинний, прийняття 31.12.2019 р.)

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р. № 943 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів»

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. № 186 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій»

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 178 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва»

 12. Постанова від 16.06.2021 р. № 620 «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році»

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

 15. Постанова КМУ №44 від 12.01.2022 р. "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

 16. Постанова КМУ від 21.03.2022 р. № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Наказ МОН від 14.09.2011 р. № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (чинний, редакція від 13.07.2012 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 р. за №1167/19905)

 2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1059 від 14.09.2011 р. "Положення про спеціалізовану вчену раду"

 3. Наказ МОН від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 р. за № 1851/22163; втрата чинності від 22.10.2019 р.)

 4. Наказ МОН від 14.07.2015 р.  № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (чинний, редакція від 14.07.2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за №885/27330)

 5. Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266"

 6. Наказ МОН України № 13 від 14.01.2016 р. "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" (зі змінами)

 7. Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 р. "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

 8. Наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р. "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

 9. Наказ МОН України № 977 від 11.07.2019 р. "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

 10. Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

 11. Наказ МОН від 30.10.2020 р. № 1341 «Про затвердження методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

 12. Наказ МОН від 04.12.2020 р. № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

 13. Наказ МОН України від 05.01.2021 р. № 18 «Про внесення змін до Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

 14. Наказ МОН України № 102 від 25.01.2021 р. "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки"

 15. Наказ МОН України № 164 від 10.02.2021 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"

 16. Наказ МОН України від 29.04.2021 р. № 487 «Про внесення змін до наказів МОН від 02.07.2020 р. № 886, від 24.09.2020 № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»

 17. Наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»

 18. Наказ МОН України від 16.02.2022 р. № 186 «Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників»

 19. Наказ МОН від 16.02.2022 р. № 187 щодо скасування наказу МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладі»

 20. Наказ МОН України від 01.04.2022 р. № 286 «Про продовження строку повноважень членів сектору вищої освіти та членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»

 

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Лист МОН від 30.10.2019 р. № 1/11-9518 Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 1. Розпорядження Президії НАН України № 310 від 24.05.2016 р. "Про забезпечення аспірантів  наукових установ НАН України  гуртожитками та надання їм медичних послуг"

 2. Розпорядження Президії НАН України № 328 від 30.05.2016 р. "Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми  аспірантури з загальнонаукових філософських  та мовних компетентностей"

Нормативно-правові документи ІПКіК НАН України

 1. Концепція освітньої діяльності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2021–2026 рр. [Затверджено 24.06.2022 р.]

 2. Положення про приймальну комісію ІПКіК НАН України [Затверджено 27.12.2016 р.]

 3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАН України [Затверджено 26.07.2022 р.]

 4. Положення про порядок призначення і виплату стипендій аспірантам та докторантам ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 5. Правила поведінки здобувачів освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 6. Положення про використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги аспірантам та їх заохочення в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 7. Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в ІПКіК НАН України [Затверджено 29.09.2022 р.]

 8. Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН України [Затверджено 29.09.2022 р.]

 9. Положення про проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 10. Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд та оновлення освітніх програм в ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 11. Положення про індивідуальний план роботи здобувачів на третьому рівні вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 12. Положення про робочу програму навчальної дисципліни ІПКіК НАН України [Затверджено 10.09.2019 р.]

 13. Положення про наукового керівника здобувача третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 14. Положення про гаранта освітньої програми ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 15. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін в ІПКіК НАН України [Затверджено 29.09.2022 р.]

 16. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІПКіК НАН України [Затверджено 29.03.2017 р.]

 17. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 18. Положення про академічні відпустки здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 19. Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників освітнього процесу ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 20. Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ІПКіК НАН України [Затверджено 15.09.2021 р.]

 21. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 22. Положення про педагогічну практику здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України [Затверджено 21.02.2022 р.]

 23. Положення про проведення проміжної атестації здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 24. Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ІПКіК НАН України [Затверджено 29.03.2017 р.]

 25. Положення про комплексний іспит з фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 13.09.2021 р.]

 26. Порядок підготовки і затвердження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 21.02.2022 р.]

 27. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН України [Затверджено 29.09.2022 р.]

 28. Зразки документів про вищу освіту третього рівня (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 29. Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів третього рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії) Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

 30. Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ІПКіК НАН України [Затверджено 17.03.2022 р.]

 31. Порядок підготовки, замовлення, видачі та обліку академічної довідки, диплома доктора філософії і додаткук до нього європейського зразка (Diploma supplement) [Затверджено 18.10.2021 р.]

 32. Положення про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу в ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021]

 33. Положення про звернення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 34. Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України [Затверджено 18.10.2021 р.]

 35. Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України [Затверджено 24.06.2021 р.]

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Постанова КМУ № 365 від 24.03.2021 р. "Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187"

п. 36. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити кожний освітній компонент освітньої програми на відповідному рівні вищої освіти науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими працівниками з урахуванням відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов.

 

п. 37. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту визначається:

 • на підставі документів встановленого зразка про:

- про вищу освіту;

- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація);

- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

- керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном;

 • щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років.

 

п. 38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:

 1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 2. наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

 3. наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

 4. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

 5. захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

 6. наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

 7. участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

 8. виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

 9. робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

 10. участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

 11. наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

 12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 13. проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 15. керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

 16. наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 17. участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 18. участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 19. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

 20. досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

 

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

bottom of page