top of page

Освітній процес

Освітньо-наукова програма
"091 
БІОЛОГІЯ"
за спеціальністю "091 – Біологія та біохімія"

галузі знань "09 – Біологія"
Освітньо-наукова програма
"222 МЕДИЦИНА"
за спеціальністю "222 – Медицина"
галузі знань "22 – Охорона здоров'я"

Навчально-методичні комплекси дисциплін
ОНП "091 БІОЛОГІЯ"

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Іноземна мова

 2. Філософія науки та культури

 3. Методологія та організація наукових досліджень

 4. Педагогічна практика в системі вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Кріобіологія в системі біологічних наук

 2. Теоретичні основи кріобіології

 3. Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів

 4. Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин​​

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК І​

 1. Технології низькотемпературного консервування [5 кредитів ЄКТС]

 2. Кріоконсервування рослинних об’єктів [2 кредити ЄКТС]

 3. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів [1 кредит ЄКТС]

 4. Низькотемпературні банки біологічних об’єктів [1 кредит ЄКТС]

 5. Проблеми низькотемпературного зберігання нейральних клітин [1 кредит ЄКТС]

 6. Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття [1 кредит ЄКТС]

БЛОК ІІ​

 1. Природний та штучний гіпобіоз [5 кредитів ЄКТС]
 2. Основи клініко-лабораторних досліджень в гематології [3 кредити ЄКТС]
 3. Кріоветеринарія [2 кредити ЄКТС]
 4. Методи кріобіології в репродуктивній медицині [2 кредити ЄКТС]
 5. Кріобіологічні підходи в біотехнології [1 кредит ЄКТС]
 6. Методи кріобіології в регенеративній медицині [1 кредит ЄКТС]

БЛОК ІІ​І

 1. Біоетика [1 кредит ЄКТС]

 2. Методи дослідження в кріобіології [3 кредити ЄКТС]

 3. Моделювання в кріобіології [2 кредитів ЄКТС]

 4. Статистичні методи в біології та медицині [1 кредит ЄКТС]

 5. Організація та проведення навчальних занять за медико біологічним профілем [1 кредит ЄКТС]

Навчально-методичні комплекси дисциплін
ОНП "222 МЕДИЦИНА"

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Іноземна мова

 2. Філософія науки та культури

 3. Методологія та організація наукових досліджень

 4. Педагогічна практика в системі вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Предмет, зміст кріомедицини

 2. Технології кріоконсервування і тривалого зберігання біологічних об’єктів для клінічного застосування

 3. Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб різного генезу

 4. Холод як лікувальний фактор

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК І

 1. Низькотемпературні банки медико-біологічних об’єктів [1 кредит ЄКТС]

 2. Способи збереження біо’обєктів при низьких температурах [2 кредити ЄКТС]

 3. Технології тривалого зберігання мікроорганізмів [1 кредит ЄКТС]

 4. Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-відновлювальної хірургії з використанням кріобіологічних технологій [2 кредити ЄКТС]

 5. Морфофункціональні дослідження клітин після низькотемпературного зберігання [1 кредит ЄКТС]

 6. Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-інженерних конструкцій в експериментальній кріомедицині [2 кредити ЄКТС]

 7. Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) як спосіб підвищення адаптаційно-регуляторних можливостей організм [1 кредитів ЄКТС]

 

БЛОК ІІ

 1. Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині [2 кредити ЄКТС]

 2. Сучасні кріотехнології в експериментальній гастроентерології та гепатології [2 кредитів ЄКТС]

 3. Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній ревматології [1 кредитів ЄКТС]

 4. Кріохірургічні підходи лікування в урології [1 кредит ЄКТС]

 5. Кріобіологічні підходи в експериментальній онкопатології [3 кредити ЄКТС]

 6. Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень опорно-рухомого апарату [1 кредит ЄКТС]

 7. Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці захворювань [3 кредити ЄКТС]


БЛОК ІІІ

 1. Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність [3 кредити ЄКТС]

 2. Моделювання в експериментальній медицині [2 кредити ЄКТС]

 3. Статистичні методи в біології та медицині [1 кредит ЄКТС]

 4. Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем [1 кредит ЄКТС] 

 5. Біоетика [1 кредит ЄКТС]

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 1. БАБІЙЧУК Владіслав Георгійович

 2. БОЖОК Галина Анатоліївна

 3. ВИСЕКАНЦЕВ Ігор Павлович

 4. ВОЛКОВА Наталія Олександрівна

 5. ГЛАДКИХ Федір Володимирович

 6. ГЛОБА Вячеслав Юрійович

 7. ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович

 8. ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна

 9. КОВАЛЬОВ Геннадій Олександрович

 10. КОМПАНІЄЦЬ Антоніна Михайлівна

 11. КУЛЄШОВА Лариса Георгіївна

 12. ЛЕГАЧ Євген Іванович

 13. ЛОМАКІН Іван Іванович

 14. НАРДІД Олег Анатолійович

 15. ОСЕЦЬКИЙ Олександр Іванович

 16. ПАХОМОВ Олександр Віталійович

 17. ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович

 18. ПЕТРУШКО Марина Павлівна

 19. ПРОКОПЮК Володимир Юрійович

 20. ПРОКОПЮК Ольга Степанівна

 21. СУКАЧ Олександр Миколайович

 22. ТИХВИНСЬКА Ольга Олександрівна

 23. ЧИЖ Микола Олексійович

 24. ШЕВЧЕНКО Надія Олександрівна

 25. ШИЛО Олександр Володимирович

 26. ШПАКОВА Наталія Михайлівна

УЗАГАЛЬНЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧІВ

 1. Відомості про викладачів ОНП "222 Медицина"

 2. Відомості про викладачів ОНП "091 Біологія"

bottom of page