Освітній процес

Освітньо-наукова програма
"091 
– БІОЛОГІЯ"
за спеціальністю "091 – Біологія"

галузі знань "09 – Біологія"
Освітньо-наукова програма
"222 – МЕДИЦИНА"
за спеціальністю "222 – Медицина"
галузі знань "22 – Охорона здоров'я"

Навчально-методичні комплекси дисциплін
ОНП "091 – БІОЛОГІЯ"

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Іноземна мова

 2. Філософія науки та культури

 3. Методологія та організація наукових досліджень

 4. Педагогічна практика в системі вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Кріобіологія в системі біологічних наук

 2. Теоретичні основи кріобіології

 3. Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів

 4. Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин

 

 

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Природний та штучний гіпобіоз

 2. Технології низькотемпературного консервування

 3. Методи дослідження в кріобіології

 4. Основи клініко-лабораторних досліджень в гематології

 5. Кріоветеринарія

 6. Кріоконсервування рослинних об’єктів

 7. Методи кріобіології в репродуктивній медицині

 8. Моделювання в кріобіології

 9. Статистичні методи в біології та медицині

 10. Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем

 11. Біоетика

 12. Кріобіологічні підходи в біотехнології

 13. Методи кріобіології в регенеративній медицині

 14. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів

 15. Низькотемпературні банки біологічних об’єктів

 16. Проблеми низькотемпературного зберігання нейральних клітин

 17. Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття

Навчально-методичні комплекси дисциплін
ОНП "222 – МЕДИЦИНА"

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Іноземна мова

 2. Філософія науки та культури

 3. Методологія та організація наукових досліджень

 4. Педагогічна практика в системі вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Предмет, зміст кріомедицини

 2. Технології кріоконсервування і тривалого зберігання біологічних об’єктів для клінічного застосування

 3. Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб різного генезу

 4. Холод як лікувальний фактор

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Біоетика

 2. Статистичні методи в біології та медицині

 3. Морфофункціональні дослідження клітин після низькотемпературного зберігання

 4. Моделювання в експериментальній медицині

 5. Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці захворювань

 6. Способи збереження біо’обєктів при низьких температурах

 7. Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-інженерних конструкцій в експериментальній кріомедицині

 8. Кріобіологічні підходи в експериментальній онкопатології 

 9. Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень опорно-рухомого апарату

 10. Низькотемпературні банки медико-біологічних об’єктів 

 11. Технології тривалого зберігання мікроорганізмів

 12. Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині

 13. Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-відновлювальної хірургії з використанням кріобіологічних технологій

 14. Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем

 15. Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) як спосіб підвищення адаптаційно-регуляторних можливостей організму

 16. Кріохірургічні підходи лікування в урології