top of page

Відділ експериментальної кріомедицини

Завідувач: к. мед. н., старший дослідник ЧИЖ Микола Олексійович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У відділі акумульовано найбільший в Україні досвід застосування низьких температур у експериментальній та клінічній медицині. Співробітниками розроблено новий підхід до створення девіталізованих ксеногенних тканинних імплантатів кріорадіаційним способом для реконструктивно-відновлювальної хірургії. Досліджуються терапевтичний потенціал кріоконсервованих екстрактів тканин та органів на експериментальних моделях остеоартрозу, холодових ран, ульцерогенезу та ін. Вивчається вплив терапевтичної гіпотермії та введення мезенхімальних стромальних клітин на перебіг експериментального інфаркту міокарда. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • Деструктивні та відновні процеси в тканинах in vivo після дії низьких температур та біологічно активних речовин (№2.2.6.113, шифр 2.2.6.113, номер державної реєстрації 0117U000849). Термін виконання: 2017–2021 рр.

 • Визначення пептидного складу сироватки крові при ішемії і некрозі міокарда та під час ремодуляції серця (№ 2.2.6.115, шифр 2.2.6.115. номер державної реєстрації 0117U000851). Термін виконання: 2017–2021 рр.

 • Особливості перебігу деструктивно-запальних та репаративних процесів під впливом низьких температур та кріоекстрактів органів ссавців. (№2.2.6.147, номер державної реєстрації 0121U113328). Термін виконання: 2022–2026 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

 

У 1972 р. у складі новоствореного Інституту проблем кріогенної біології та медицини АН УРСР організовано Відділ трансплантації органів і тканин, який у 1979 р. реорганізовано у Відділ кріомедицини (з 1984 р. – Відділ експериментальної кріомедицини). Впродовж 40 років (з 1978 р. до 2018 р.) відділ очолював д. мед. н., проф. Сандомирський Б.П. У 2016 р. до складу відділу включено лабораторію кріоморфології, яку очолює д. біол. н., ст. н. с. Рєпін М.В. На базі відділу підготовлено понад 30 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) та 3 докторські дисертації (Сандомирський Б.П., Хворостов Є.Д., Гальченко С.Є.). ​За цикл наукових праць «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» у 2018 р. колективу авторів з участю Сандомирського Б.П. було присуджено Державну премію в галузі науки і техніки. З 2018 р. відділ очолює к. мед. н., ст. досл. Чиж М.О. Штат відділу налічує 11 спеціалістів, в тому числі 1 доктор біологічних наук, 3 кандидати медичних наук, 2 доктор філософії в галузі охорони здоров'я, 2 кандидати біологічних наук та 2 лаборанти.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ У ВІДДІЛІ

ДОКТОРИ НАУК 1. Сандомирский Борис Петрович. Деструктивное и защитное действие низких температур на кожу. – доктор медицинских наук (03.00.22 – криобиология). 1982 г.

 2. Хворостов Евгений Дмитриевич. Использование низких температур при селективной проксимальной ваготомии у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (экспериментально-клиническое исследование) – доктор медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1989 г.

 3. Гальченко Сергій Євгенович. Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів. – доктор біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2009 р.

КАНДИДАТИ НАУК 1. Исаев Юрий Иванович. Дозированное местное охлаждение в лечении термических ожогов (экспериментальное исследование). – кандидат медицинских наук ( 14.00.27 – хирургия ). 1980 г.

 2. Волкова Наталья Александровна. Функционально-структурное состояние трупной кожи человека в органной культуре после этапов низкотемпературной консервации (экспериментальное исследование). – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология) 1982 г.

 3. Бездетко Павел Андреевич. Влияние полиэтиленоксида на внутриглазое давление. – кандидат медицинских наук (14.00.08 – глазные болезни). 1982 г.

 4. Василовский Вадим Юрьевич. Микроциркуляция и кислотно-щелочное состояние крови после криоповреждения тканей (экспериментальное исследование). – кадидат медицинских наук (03.00.22 – криобиология, 14.00.16 – патологическая физиология). 1983 г.

 5. Коцько Николай Иванович. Обоснование применения низких температур при атипических резекциях печени (экспериментальное исследование). – кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1983 г.

 6. Чеканов Виктор Петрович. Применение холода для лечения гнойных ран. – кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1984 г.

 7. Писанный Олег Евгеньевич. Применение криовоздействий при лечении язв двенадцатиперстной кишки. – кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1985 г.

 8. Журавлев Анатолий Семенович. Дозированные локальные криохирургические воздействия в лечении больных хроническим тонзиллитом. – кандидат медицинских наук (03.00.22 – криобиология, 14.00.04 – болезни уха, горла, носа).1985 г.

 9. Сигал Наталья Семеновна. Деструктивно-восстановительные процессы после криовоздействий на патологически измененную печень. – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология).1989 г.

 10. Гальченко Сергей Евгеньевич. Особенности криоконсервирования биологических объектов с применением больших скоростей охлаждения (экспериментальное исследование). – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология).1990 г.

 11. Велігоцький Олексій Миколайович. Застосування кріоконсервованих ксеногепатоцитів у хірургічних хворих з дифузними пошкодженнями печінки (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.00.27 – хірургія). 1994 р.

 12. Бєлочкіна Ірина Владиславівна. Вплив кріоконсервування на морфо-функціональні показники культивованих печінкових клітин новонароджених поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.22 – кріобіологія). 1994 р.

 13. Тининика Людмила Миколаївна. Вплив умов кріоконсервування на збереження фрагментів печінки свиней. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина). 1998 р.

 14. Мамонтова Антоніна Василівна. Вплив факторів кріоконсервування на збереження фрагментів селезінки свиней. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина). 2000 р.

 15. Бизов Володимир Вікторович. Одержання екстракту з кріоконсервованих фрагментів ксеноселезінки та його застосування при абсцесах легенів. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2002 р.

 16. Слета Ірина Вадимівна. Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки (експериментальне дослідження). – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2003 р.

 17. Гальченко Катерина Сергіївна. Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів (експериментальне дослідження). – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2003 р.

 18. Шкодовська Наталія Юріївна. Вплив режимів кріоконсервування шкіри на склад водно-сольових екстрактів та їх ефективність при різних ураженнях шкіри. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2006 р.

 19. Петренко Юрій Олександрович. Кріоконсервування клітин ембріональної печінки людини у багатокомпонентних кріозахисних середовищах. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2006 р.

 20. Ковальов Геннадій Олександрович. Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2008 р.

 21. Олефіренко Олексій Олександрович. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2008 р.

 22. Сомова Катерина Володимирівна. Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2009 р.

 23. Чиж Микола Олексійович. Застосування низьких температур для гепатодеструкції і денервації печінкової артерії при цирозі печінки (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2009 р.

 24. Бизов Денис Володимирович. Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2012 р.

 25. Рогоза Лілія Анатоліївна. Одержання, пептидний склад і біологічна дія екстрактів кріоконсервованих фрагментів серця свиней та поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2015 р.

 26. Беспалова Ірина Геннадіївна. Пептидний склад та біологічна дія екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней і шкіри поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2016 р.

 27. Бабаєва Ганна Георгіївна. Перебіг експериментального некрозу міокарда при використанні екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.

 28. Введенський Борис Петрович. Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.

 29. Іщенко Ірина Олегівна. Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні холодових ран (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.

 30. Манченко Анна Олександрівна. Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2018 р.

 31. Власов Олександр Олексійович. Вплив екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і фулерену С60 на альтеративні та репаративні процеси в шкірі після кріодеструкції (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2021 р.

 32. Гладких Федір Володимирович. Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження). – доктор філософії (PhD) в галузі охорони здоров'я (222 – Медицина). 2021 р.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • САНДОМИРСЬКИЙ Борис Петрович – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2018 р.)

 • МАНЧЕНКО Анна Олександрівна – нагороджена грамотою Президії НАН України (2020 р.)

 • ГЛАДКИХ Федір Володимирович – лауреат національного конкурсу "Молодий вчений року" (2023 р.)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ЧИЖ Микола Олексійович

e-mail: chizh.cryo@gmail.com

e-mail: expcryomed@gmail.com

Моб.: +38 (066) 427-10-71

Моб.: +38 (097) 361-68-61

bottom of page