top of page
ІПКіК НАН України.jpg
ІПКіК НАН України_КРІОБАНК_edited_edited

Національне надбання Українии "Низькотемпературний банк"

Науковий керівник об'єкту: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ГУРІНА Тетяна Михайлівна

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробка технологій кріоконсерваціі біологічного матеріалу:

 • наукові дослідження в галузі кріобіології, кріомедицини, біотехнології з метою удосконалення технології низькотемпературного зберігання біологічного матеріалу і підвищення ефективності роботи банку;

 • науково-технічна підтримка дослідницьких робіт за тематикою кріоконсервування та довгострокового зберігання, а саме, низькотемпературне консервування біологічних матеріалів з використанням сучасних ефективних протоколів, довгострокове зберігання за різних низьких;

 • освітня діяльність стосовно проблеми кріоконсервування і біобанкінгу, консультативна та експертна робота за відповідною тематикою;

 • науково-практичне співробітництво, в тому числі міжнародне;

 • надання платних послуг з біобанкінгу стороннім організаціям;

 • висвітлення діяльності наукового об’єкту, що становить національне надбання держави в науковому і громадському медійному просторі.

 

НАУКОВІ РОЗРОБКИ

 • створена тривимірна графічна модель геометрії температурного поля сховищ в залежності від заповнення сховища рідким азотом, завдяки якій можна визначити температуру в будь-який конкретній точці внутрішнього об'єму сховища, а також рівень заповнення сховища рідким азотом;

 • розроблена методика використання низькотемпературного сховища для довгострокового зберігання біологічних зразків в парах рідкого азоту;

 • визначені температурні і тимчасові обмеження при роботі з біоматеріалом, які гарантують повноцінне зберігання зразків в парах рідкого азоту;

 • визначені оптимальні температурні і часові параметри технологічних операцій для біоматеріалів, які зберігаються в НТБ;

 • визначені перспективні тепло- і холодоносії (суміші металевих порошків з рідким азотом) для надшвидкого заморожування мерістемальних тканин рослин, що дозволило оптимізувати програми кріоконсервування меристем картоплі, часнику і винограду;

 • розроблена ефективна технологія кріоконсервування плацентарного матеріалу, яка дозволяє значно зменшити ризик переохолодження при використанні ряду вивчених розчинів кріопротекторів, що дозволяє уникнути можливості кріодеструкції заморожених біологічних об'єктів;

 • проведені доклінічні випробування кріоконсервованих плацентарних біооб'єктів. Верифікована їх ефективність в якості засобів, що коригують нейроендокринні, імунологічні, обмінні порушення. Показана ефективність кріоконсервованих плацентарних біооб'єктів в якості препаратів, що запобігають незворотним змінам в організмі, який піддавався гострого загального охолодження;

 • дослідженнями діелектричних особливостей нативной, повільно-і швидкозамороженої сироватки кордової крові людини (СККЛ) виявлені зміни діелектричних параметрів, опосередкованих термотропними конформаційними переходами молекул СККЛ, і встановлено, що ступінь і характер впливу температур визначаються режимами заморожування і складом сироватки;

 • розроблений ефективний спосіб кріоконсервування меристем сільськогосподарських культур (картоплі і винограду) з використанням модифікованого вітріфікаційного середовища;

 • розроблений метод кріоконсервування меристем часнику, який дозволив зберігати генотип в первісному вигляді під час зберігання при температурі рідкого азоту;

 • розроблена комп'ютерна система обліку біологічного матеріалу, на основі якої створено електронну базу даних кріоконсервованих біооб`єктів, які зберігаються в НТБ ІПКіК НАН України.

ІСТОРІЯ СТАНОВЕННЯ

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Низькотемпературний банк біологічних об'єктів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України отримав статус Національного надбання України. Сьогодні в низькотемпературному банку (НТБ) зберігаються біологічні зразки різних видів і рівнів організації:

 • фракції крові; 

 • тканини та суспензії клітин тваринного походження; 

 • генетичні ресурси рослинного походження; 

 • мікроорганізми та ін.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Статус Національного надбання України (2002 р.)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ГУРІНА Тетяна Михайлівна

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (057) 373-41-43

bottom of page