Відділ кріобіофізики_edited.jpg

Відділ
кріобіофізики

Завідувач: доктор біологічних наук, професор НАРДІД Олег Анатолійович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основний науковий напрямок роботи відділу – вивчення молекулярних механізмів кріопошкодження та кріозахисту біологічних систем різного рівня організації. У відділі для вирішення цих завдань були розроблені й модифіковані до низьких температур методичні підходи, які дозволяють проводити дослідження на молекулярному рівні.  Досліджено вплив низької температури на конформаційну стабільність і біологічну активність біомакромолекул та на функціональну цілісність клітин тканин фетоплацентарного комплексу (сироватка і плазма кордової крові, фолікулярна рідина, еритроцити кордової крові). Запропонований експрес-метод первинної оцінки біологічної активності біооб’єктів.

Цікавим напрямком наукових досліджень відділу є роботи з вивчення впливу низьких температур і кріозахисних речовин на структурно-функціональні параметри ферментів іммобілізованих на фізичній підкладці, у тому числі, і в складі біосенсора.         Створена захищена патентами на винаходи технологія довгострокового низькотемпературного зберігання біосенсорів на основі ферментів.

Виконуються дослідження, спрямовані на з’ясування особливостей реакцій біологічних тканин й їхніх екстрактів на низькі температури. Було зокрема встановлено, що властивості екстрактів плаценти людини, отриманих із плаценти, що зберігалася за температури -196°С, не залежать від строку зберігання. У таких екстрактах зберігається здатність підвищувати осмотичну й кислотну стійкість еритроцитів, антиоксидантна активність та протизапальні властивості екстрактів та їх окремих фракцій у порівнянні із екстрактами із свіжоотриманої плаценти. На відміну від цього, спостерігаються відмінності властивостей екстрактів, отриманих із плаценти, що зберігалася більше 1 місяця за температури -20°С. Екстракти, отримані із плаценти, що зберігалася за температури -196°С, зберігають біологічну активність, здатність прискорювати репараційний процес при опіковому ушкодженні шкіри лабораторних тварин. Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони дозволяють уточнити сучасну концепцію кріопошкоджень і кріозахисту біологічних структур,  практичне –  у розробці нових і модифікації існуючих способів кріоконсервування суспензій клітин і тканин та у можливості використання запропонованої експрес-оцінки їх біологічної активності.

Останнім часом співробітники відділу досліджують особливості впливу низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів із включенням наночастинок. Основною метою роботи є з’ясування можливості використання композитних полімерних носіїв з включенням наноматеріалів для запобігання кріопошкоджень у результаті агрегації біомакромолекул при заморожуванні і низькотемпературному зберіганні глобулярних білків, виробити рекомендації для довгострокового низькотемпературного зберігання біологічно активних речовин, створити умови для їх модифікованого вивільнення.

У відділі проводяться дослідження взаємодії, цитотоксичності та біосумісності вуглецевих наноматеріалів (фулерени, нанотрубки, нанохорни, наноалмази, графен) з клітинами і клітинними органелами.

Співробітниками відділу відкрито явище оптичної та акустичної емісії на етапах кріоконсервування та визначена її роль у кріопошкодженні суспензій клітин.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

  • Вплив низьких температур на біологічну активність окремих фракцій водно-сольових екстрактів плаценти (№ державної реєсрації 0111U001201). Термін виконання: 2011–2015 рр.

  • Вплив кріоконсервування плаценти та її водно-сольових екстрактів на антиоксидантну та протизапальну дію екстрактів (№державної реєстрації 0116U003491). Термін виконання: 2016–2020 рр.

  • Вплив низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів із включенням наночастинок (№ державної реєстрації 0121U108631). Термін виконання: 2021–2025 рр. 

Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України-2
Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України-2

press to zoom
Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України
Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України

press to zoom
Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України-2
Відділ кріобіофізики ІПКіК НАН України-2

press to zoom
1/2

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ кріобіофізики був створений в 1976 р. на базі фізико-технічної лабораторії. Першим керівником та ініціатором організації відділу був д. біол. н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки МОІСЄЄВ Віктор Олексійович, який очолював відділ протягом 25 років. Він започаткував наукову школу кріобіофізики, що зародилася у 80-х роках минулого сторіччя.

   Біля витоків кріобіофізики стояли: керівник відділу з 2000 р. д. біол. н., проф. НАРДІД Олег Анатолійович, старший науковий співробітник д. біол. н., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки ВОРОТІЛІН Олексій Михайлович, головний науковий співробітник д. біол. н., проф. ЗІНЧЕНКО Василь Демидович, к. біол. н., ст. н. с. РОЗАНОВА Катерина Дмитрівна.

Відділ кріобіофізики
Відділ кріобіофізики

press to zoom
Відділ кріобіофізики
Відділ кріобіофізики

press to zoom
1/1

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • ВОРОТІЛІН Олексій Михайлович – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (1992 р.);

  • МОІСЄЄВ Віктор Олексійович – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (1992 р.).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

НАРДІД Олег Анатолійович​

e-mail: olegnard@gmail.com

e-mail: nardid.cryo@gmail.com

Роб.: +38 (057) 373-40-39
Моб.: +38 (063) 369-42-81