top of page

Відділ
кріобіохімії

Завідувач: доктор біологічних наук, професор ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • Виділення, культивування і дослідження властивостей стовбурових клітин

  • Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (МСК) з різних джерел (кістковий мозок, жирова тканина, дерма дорослої людини, пульпа зародку зуба, плацента, фетальні тканини)

  • Нейральні стовбурові клітини

  • Вивчення in vitro та in vivo біологічних властивостей та терапевтичного потенціалу біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин, отриманих за культивування МСК з різних джерел

 • Тривимірне (3D) культивування МСК в альгінатних мікросферах та макропористих матрицях, створення біоінженерних конструкцій

  • Культивування МСК у складі сфероїдів

  • Культивування МСК у складі альгінатних мікросфер

  • Культивування МСК у складі макропористих матриць природного походження та штучно створених з різних матеріалів (альгінату, колагену, желатину, хітіну, хітозану та ін.).

 • Розробка технологій зберігання стовбурових клітин у вигляді суспензій і в складі тривимірних структур,  похідних плаценти

  • Кріоконсервування шляхом повільного заморожування (за відсутності ксеногенних компонентів)

  • Кріоконсервування МСК шляхом вітрифікації у складі суспензії та тривимірних структур

  • Гіпотермічне зберігання клітин та тканинноінженерних конструкцій 

 • Експериментальна трансплантація стовбурових клітин

  • На моделях печінкової недостатності у щурів

  • На моделі ексцизійної рани шкіри у мишей

  • На моделі опіку у щурів

  • На моделях пошкодження спинного та головного мозку щурів

  • На моделях гінекологічної патології щурів 

 • Гіпотермічне зберігання ізольованої печінки

  • Розроблено та запатентовано середовище для зберігання ізольованої печінки

  • Оптимізація середовища консервування органа з використанням компонентів, що впливають на мітохондріальну функцію, і біорегуляторів стовбурових клітин.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

 • Визначення ролі попередньої обробки для підвищення ефективності кріоконсервування і гіпотермічного зберігання клітинних структур різного рівня організації (шифр 2.2.6.145, шифр, номер державної реєстрації, шифр). Термін виконання: 2022–2026 рр.

 • Визначення основних параметрів утворення гетерогенних сфероїдів зі стовбурових/прогеніторних клітин та їхніх осмотичних характеристик (шифр 2.2.6.148, шифр, номер державної реєстрації, шифр). Термін виконання: 2022–2026 рр.

 • Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine (Visegrad Fund V4RM). Термін виконання: 2021–2022 рр.

 • Кріобіологічний профіль тривимірних сфероїдів мезенхімальних стовбурових клітиy (cпільний міжнародний науково-дослідний Українсько-Чеський проект). Термін виконання: 2021–2022 рр.

 • Кріоконсервування тривимірних клітинних структур різного ступеню гетерогенності на основі фізико-математичного моделювання (шифр 2.2.6.151) Термін виконання: 2023 р.

 • Терапевтичний потенціал і безпечність тривимірних конструкцій на основі мезенхімальних стовбурових клітин для лікування ран, що не загоюються (шифр 2.2.6.152). НФДУ. Термін виконання: 2023–2025 рр.

 • Особливості формування і кріоконсервування сфероїдів з клітин головного мозку щурів (шифр 2.2.6.153). Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України. Термін виконання 2023–2024 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

Відділ кріобіохімії створений у 1972 р. Першим керівником підрозділу був член-кореспондент НАН України професор БІЛОУС Аполлон Максимович (1929–1999 рр.), який став засновником наукової школи та напрямку – біохімії  мембранних структур клітин за умов низьких температур. Наукові здобутки Білоуса А.М. висвітлені більш ніж у 300 наукових працях. Він співавтор 15 монографій та 18 винаходів. За свої наукові досягнення Білоус А.М. нагороджений медаллю “За доблесну працю”, Почесною грамотою Президії АН УРСР, отримав Державну премію з науки та техніки України. У відділі працювали видатні вчені Луговий Володимир Йосипович (1938-2006), Кравченко Лідія Петрівна (1946–2001 рр.). З 1999 р. по теперішній час відділом завідує д. біл. н., проф. ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович. На базі відділу створена та працює філія кафедри біохімії ХНУ ім. В.Н. Каразіна МОН України, бакалаври та магістри харківських профільних вищих навчальних закладів виконують дипломні роботи. 

Колишні аспіранти відділу у теперішній час працюють у лабораторіях Канади (Шаніна Ірина), Великої Британії (Тарасов Андрій), Німеччини (Муценко Віталій), Чехії (Петренко Юрій), Китаю (Сомов Олександр), Росії (Лебединський Олександр), США (Зайков Вєдєнєй).

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович – Почесна грамота МОН України за вагомі заслуги у науковій і педагогічній діяльності, розвитку вищої школи, підготовці кваліфікованих кадрів НАН України та з нагоди 90-річчя Національної академії наук Україні (2018 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р.)

 • СУКАЧ Олександр Миколайович – лауреат іменної та Державної премій у галузі біохімії та молекулярної біології (1999 р.)

 • ОЧЕНАШКО Ольга Вадимівна – стипендія Президента України та Президії НАН України для молодих вчених

 • ЧЕРКАШИНА Дар'я Вікторівна – стипендії Президента України та Президії НАН України для молодих вчених

 • РОГУЛЬСЬКА Олена Юріївна – стипендія Президента України та Президії НАН України для молодих вчених

 • ПРОКОПЮК Володимир Юрійович – стипендія Президента України для молодих учених, премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації "За наукові досягнення"

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович

e-mail: payua@yahoo.com

Моб.: +38 (057) 373-41-43

bottom of page