top of page
МСК крысы_остеогенная дифф_ализариновый красный.jpg

Відділ
холодової адаптації

Завідувач: доктор медичних наук, професор ПРОКОПЮК Ольга Степанівна

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Дослідження процесів, які лежать в основі розвитку адаптаційних реакцій організму в умовах охолодження. •

 • З’ясування механізмів впливу холодового стресу і синтетичних нейропептидів опіоїдної дії (аналогів пептидів, які впливають на адаптацію холодостійких тварин до впливу низьких температур) на функціональний стан клітин у моношаровому і тривимірному культивування та клітин крові в дослідженнях in vivo.

 • Розробка і вдосконалення кріогенних технологій для максимального вивільнення та зберігання біологічної активності компонентів з кордової крові, плаценти і лікарських рослин з метою розробки на їх основі лікарських засобів.

 • Дослідження механізму дії низьких температур на кількісний і якісний склад біологічно активних речовин з природної сировини рослинного та тваринного походження. 

 • Дослідження кріобіологічних і кріомедичних аспектів біотехнологій, біобезпеки, створення запасів кріоконсервованного біоматеріалу для збереження генофонду, розвитку репродуктивної і регенеративної медицини.

 • Дослідження геропротекторної та геротерапевтичної дії плацентарних біооб’єктів підданих кріоконсервуванню. 

 • Розробка та вдосконалення методів отримання, кріоконсервування та створення колекції клітин плаценти.

 • Визначення особливостей функціонування і механізімів дії клітин плаценти в системах in vitro та in vivo на перебіг модельованих патологічних процесів жіночої репродуктивної системи.    

 • Вдосконалення існуючих методів лікування патологій жіночої репродуктивної сфери препаратами плацентарного походження.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • Вплив кріоконсервування на клітини плаценти та їх дія на репродуктивну систему самиць з оваріальною недостатністю (шифр 2.2.6.122, номер державної реєстрації 0119U100443). Термін виконання 2019–2023 рр.

 • Дослідження закономірностей вивільнення біологічно активних водорозчинних речовин з тканин рослинного та тваринного походження при дії низьких температур (шифр 2.2.6.129, номер державної реєстрації 0120U100545). Термін виконання 2020–2024 рр. 

 • Дослідження захисної дії синтетичних аналогів нейропептидів на організм гомойотермних тварин та ізольовані клітини, піддані холодовому стресу (шифр 2.2.6.136, номер державної реєстрації 0121V100384). Термін виконання 2021–2025 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ створено у 1990 р. під назвою «Біохімія холодової адаптації» на базі однойменної лабораторії. Від початку заснування  та до 2021 р. Відділ очолював д. біол. н., Заслужений діяч науки і техніки України, професор ГУЛЕВСЬКИЙ Олександр Кирилович, учень видатного вченого та одного з засновників вітчизняної кріобіології, член-кор. НАН України Білоуса А.М. За цей час виконано та успішно захищено 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опубліковано понад 400 робіт у вітчизняних та іноземних виданнях, отримано 18 патентів. З 2021 р. і по теперішній час відділом керує д. мед. н., проф. ПРОКОПЮК Ольга Степанівна. На базі відділу бакалаври та магістри профільних закладів вищої освіти м. Харкові виконують кваліфікаційні роботи. Колишні аспіранти відділу наразі працюють у лабораторіях наукових закладів США (Абакумова О.С.), Німеччини (Погожих О.Є).

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • ПРОКОПЮК Ольга Степанівна – Заслужений лікар України, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, Винахідник року НАН України, Жінка року в номінації "Наука і освіта", Медаль М.І.Пирогова, Грамоти і подяки Президії НАН України, обласної, міської, районної рад народних депутатів, орг.комітетів наукових форумів, адміністрації інституту, Почесний нагрудний знак командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (2022 р.)

 • МОІСЄЄВА Наталія Миколаївна – Лауреат премії молодих учених НАН України за цикл робіт "Перспективи лікування печінкової недостатності шляхом трансплантації стовбурових та диференційованих клітин", Стипендіат НАН України для молодих вчених, Грамоти і подяки Харківської обласної державної адміністрації і адміністрації інституту ІПКіК НАН України

 • ГОРІНА Ольга Леонідівна – Стипендіат Президента України для молодих вчених. Грамоти і подяки адміністрації інституту ІПКіК НАН України

 • АХАТОВА Юлія Сергіївна – Стипендіат Президента України для молодих вчених (2020–2022 рр.).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ПРОКОПЮК Ольга Степанівна

e-mail: o.sprokopiuk@gmail.com

Моб.: +38 (050) 634-71-92

bottom of page